مشاوره تخصصی

امروزه شاهد گسترش بسیاری از بیزینس ها هستیم  در این میان کسب و کار هایی وجود دارد که دیده نمیشوند و خیلی زود از میدان رقابت خارج شده اند.یکی از دلایل اصلی آن استراتژی غلط و نداشتن وجه تمایز در میان رقبا بوده است بیزینس شما برای اینکه بتواند دیده شود نیازمند ایده پردازی است 

خدمات راهکارهای پیشبرد فروش و بازاریابی در آژانس ژو

یکی  تصویر ذهنی غلط که در ذهن بعضی افراد وجود دارد این است که تاثیر تبلیغات را به طور مستقیم با میزان فروش اندازه می‌گیرند. البته که تبلیغات باید میزان فروش محصول را افزایش دهد؛ آگهی که در میزان فروش موثر نباشد، هرچقدر هم که شما آن را توجیه کنید، آگهی بدی است. اما اگر یک آگهی، بی سلیقه و بی فکر ارائه شود هر چقدر هم که در افزایش میزان فروش موثر باشد، کافی نیست

خدمات راهکارهای پیشبرد فروش و بازاریابی در آژانس ژو

یکی  تصویر ذهنی غلط که در ذهن بعضی افراد وجود دارد این است که تاثیر تبلیغات را به طور مستقیم با میزان فروش اندازه می‌گیرند. البته که تبلیغات باید میزان فروش محصول را افزایش دهد؛ آگهی که در میزان فروش موثر نباشد، هرچقدر هم که شما آن را توجیه کنید، آگهی بدی است. اما اگر یک آگهی، بی سلیقه و بی فکر ارائه شود هر چقدر هم که در افزایش میزان فروش موثر باشد، کافی نیست

مقالات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ

دسته بندی مقالات خدمات ژو

مراکز کسب و کار ما انگیزه ها را افزایش می دهد

حوزه وبسایت

مقالات و اخبار روز حوزه خدمات سایت و شاخه های پیرامون آن

حوزه گرافیک

مقالات و اخبار روز حوزه خدمات گرافیک و شاخه های پیرامون آن

بستر تبلیغات

مجلات و بروز ترین اخبار حوزه تبلیغات و شاخه های مرتبط با آن

سوشیال مدیا

مجلات و بروز ترین اخبار سوشیال مدیا و شاخه های مرتبط با آن

مشاوره تخصصی

امروزه شاهد گسترش بسیاری از بیزینس ها هستیم  در این میان کسب و کار هایی وجود دارد که دیده نمیشوند و خیلی زود از میدان رقابت خارج شده اند.یکی از دلایل اصلی آن استراتژی غلط و نداشتن وجه تمایز در میان رقبا بوده است بیزینس شما برای اینکه بتواند دیده شود نیازمند ایده پردازی است 

خدمات راهکارهای پیشبرد فروش و بازاریابی در آژانس ژو

یکی  تصویر ذهنی غلط که در ذهن بعضی افراد وجود دارد این است که تاثیر تبلیغات را به طور مستقیم با میزان فروش اندازه می‌گیرند. البته که تبلیغات باید میزان فروش محصول را افزایش دهد؛ آگهی که در میزان فروش موثر نباشد، هرچقدر هم که شما آن را توجیه کنید، آگهی بدی است. اما اگر یک آگهی، بی سلیقه و بی فکر ارائه شود هر چقدر هم که در افزایش میزان فروش موثر باشد، کافی نیست

خدمات راهکارهای پیشبرد فروش و بازاریابی در آژانس ژو

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

یکی  تصویر ذهنی غلط که در ذهن بعضی افراد وجود دارد این است که تاثیر تبلیغات را به طور مستقیم با میزان فروش اندازه می‌گیرند. البته که تبلیغات باید میزان فروش محصول را افزایش دهد؛ آگهی که در میزان فروش موثر نباشد، هرچقدر هم که شما آن را توجیه کنید، آگهی بدی است. اما اگر یک آگهی، بی سلیقه و بی فکر ارائه شود هر چقدر هم که در افزایش میزان فروش موثر باشد، کافی نیست

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

مقالات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

با پیشرفت علم و تکنولوژی همه کارها بسیار آسان تر و سریع تر شده است. روش های نوین جایگزین روش های …

دیجیتال مارکتینگ

با پیشرفت علم و تکنولوژی همه کارها بسیار آسان تر و سریع تر شده است. روش های نوین جایگزین روش های …

دیجیتال مارکتینگ

با پیشرفت علم و تکنولوژی همه کارها بسیار آسان تر و سریع تر شده است. روش های نوین جایگزین روش های …