تبلیغــــات

شما برای خرید دستمال کاغذی به فروشگاه می‌روید و بین محصولاتی که تبلیغ آن را دیده اید و محصولی که برای شما ناشناخته است محصولی را انتخاب می‌کنید که ذهنیتی درباره آن داشته باشید و یا اسم آن را شنیده‌ باشید

تبلیغات یک محرک برای گسترش و معرفی هویت کسب و کار ها است.

یکی  تصویر ذهنی غلط که در ذهن بعضی افراد وجود دارد این است که تاثیر تبلیغات را به طور مستقیم با میزان فروش اندازه می‌گیرند. البته که تبلیغات باید میزان فروش محصول را افزایش دهد؛ آگهی که در میزان فروش موثر نباشد، هرچقدر هم که شما آن را توجیه کنید، آگهی بدی است. اما اگر یک آگهی، بی سلیقه و بی فکر ارائه شود هر چقدر هم که در افزایش میزان فروش موثر باشد، کافی نیست

تبلیغات از چه زمانی شروع شد؟

وقتی افراد هدف مشخصی داشته باشند کار خود را بهتر انجام می‌دهند، و همچنین داشتن یک هدف به ایده پردازی و خلاقیت و ايجاد نام تجاری برند شما در بازار کمک میکند و همینطور تبلیغات هدفمند تاثیر بیشتری دارد و در آخر می‌توان نتیجه تبلیغات را بررسی کرد

تبلیغات خلاق

موفقیت ساده نیست 

کار درست را به شیوه ی و درست و در زمان

درست انجام دهید …

برای تبلیغات باید هدفی مشخص داشته باشید.
وقتی افراد هدف مشخصی داشته باشند کار خود را بهتر انجام می‌دهند، و همچنین داشتن یک هدف به ایده پردازی و خلاقیت و ايجاد نام تجاری برند شما در بازار کمک میکند و همینطور تبلیغات هدفمند تاثیر بیشتری دارد و در آخر می‌توان نتیجه تبلیغات را بررسی کرد

تبلیغات ارتباطات سازمان شمارا افزایش می‌دهد، این ارتباط میتونه شامل ارتباط با مشتری، ارتباط با رقبا، ارتباط با جهان و…  باشد.

شما برای خرید دستمال کاغذی به فروشگاه می‌روید و بین محصولاتی که تبلیغ آن را دیده اید و محصولی که برای شما ناشناخته است محصولی را انتخاب می‌کنید که ذهنیتی درباره آن داشته باشید و یا اسم آن را شنیده‌ باشید

تبلیغات یک محرک برای گسترش و معرفی هویت کسب و کار ها است.

یکی  تصویر ذهنی غلط که در ذهن بعضی افراد وجود دارد این است که تاثیر تبلیغات را به طور مستقیم با میزان فروش اندازه می‌گیرند. البته که تبلیغات باید میزان فروش محصول را افزایش دهد؛ آگهی که در میزان فروش موثر نباشد، هرچقدر هم که شما آن را توجیه کنید، آگهی بدی است. اما اگر یک آگهی، بی سلیقه و بی فکر ارائه شود هر چقدر هم که در افزایش میزان فروش موثر باشد، کافی نیست

تبلیغات از چه زمانی شروع شد؟

وقتی افراد هدف مشخصی داشته باشند کار خود را بهتر انجام می‌دهند، و همچنین داشتن یک هدف به ایده پردازی و خلاقیت و ايجاد نام تجاری برند شما در بازار کمک میکند و همینطور تبلیغات هدفمند تاثیر بیشتری دارد و در آخر می‌توان نتیجه تبلیغات را بررسی کرد

کمپین تبلیغاتی

تبلیغات خلاق

شعار تبلیغاتی

تبلیغات خلاق

موفقیت ساده نیست 

کار درست را به شیوه ی و درست و در زمان

درست انجام دهید …

برای تبلیغات باید هدفی مشخص داشته باشید.
وقتی افراد هدف مشخصی داشته باشند کار خود را بهتر انجام می‌دهند، و همچنین داشتن یک هدف به ایده پردازی و خلاقیت و ايجاد نام تجاری برند شما در بازار کمک میکند و همینطور تبلیغات هدفمند تاثیر بیشتری دارد و در آخر می‌توان نتیجه تبلیغات را بررسی کرد

تبلیغات ارتباطات سازمان شمارا افزایش می‌دهد، این ارتباط میتونه شامل ارتباط با مشتری، ارتباط با رقبا، ارتباط با جهان و…  باشد.

بنر و بیلبورد

طراحی بسته بندی

لوگو

دسته بندی مقالات خدمات ژو

مراکز کسب و کار ما انگیزه ها را افزایش می دهد

حوزه وبسایت

مقالات و اخبار روز حوزه خدمات سایت و شاخه های پیرامون آن

حوزه گرافیک

مقالات و اخبار روز حوزه خدمات گرافیک و شاخه های پیرامون آن

بستر تبلیغات

مجلات و بروز ترین اخبار حوزه تبلیغات و شاخه های مرتبط با آن

سوشیال مدیا

مجلات و بروز ترین اخبار سوشیال مدیا و شاخه های مرتبط با آن